Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Instytucją.

Przedszkole Nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Jędrzejów. 

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Przedszkole Nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie
Forma prawna:
samorządowa jednostka budżetowa Gminy Jędrzejów.
NIP:
6561777255
REGON:
290015123
Lokalizacja:
województwo Świętokrzyskie, gmina Jędrzejów
Adres:
ul. 11 Listopada 113A, 28-300 Jędrzejów
Telefon:
+48 413862369
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 6:30-16:00
Dyrektor :
Aneta Cichoń
Dokumenty rejestrowe:
Prosimy pobrać załączniki poniżej

Przedszkole Nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gminy Jędrzejów. 

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
 • Statutu przedszkola

 

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
Przedszkole zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6- letnich. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
Przedszkole jest przedszkolem publicznym w rozumieniu zapisów Ustawy o systemie oświaty. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 14.02.2017r.).
Przedszkole:
 • - realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • - zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 – 13.00,
 • - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne.
 • - zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
 • - pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).