Przedszkole Nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gminy Jędrzejów. 

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
  • Statutu przedszkola

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 czerwiec 2023 10:48 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 10:50 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 08:22 Super User